Giải bài 2.22 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT

Tổng sau có chia hết cho 9 hay không? Vì sao? a) A = 1012 +7;   b) B = 1012 +8.  Hướng dẫn giải chi tiết Hướng dẫn giải + Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 + \(10^n=10….0)\)( n chữ số 0) + Kiểm tra tổng các …

Giải bài 2.22 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT Read More »

Giải bài 2.21 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT

Tổng sau có chia hết cho 3 hay không? Vì sao? a) A = 1012 + 1; b) B = 1012 + 2. Hướng dẫn giải chi tiết Hướng dẫn giải + Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 + \(10^n=10….0)\)( n chữ số 0) + Kiểm tra tổng …

Giải bài 2.21 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT Read More »

Giải bài 2.20 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT

Chuẩn bị cho năm học mới, Mai được mẹ mua cho một số bút và một số quyển vở hết tất cả 165 nghìn đồng. Biết một chiếc bút giá 17 nghìn đồng, một quyển vở giá 5 nghìn đồng. Hỏi mẹ đã mua cho Mai bao nhiêu cái bút, bao nhiêu quyển vở? Hướng …

Giải bài 2.20 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT Read More »

Giải bài 2.19 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT

Cho số \(n = \overline {323ab} \). Hãy thay a, b bởi các chữ số thích hợp, biết n vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9. Hướng dẫn giải chi tiết Hướng dẫn giải +Số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 + Số có tổng các chữ …

Giải bài 2.19 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT Read More »

Giải bài 2.18 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT

Dùng bốn số: 0; 2; 3; 5 để tạo ra các số có bốn chữ số, mỗi chữ số đã cho chỉ lấy một lần sao cho: a) Các số đó chia hết cho 2 b) Các số đó chia hết cho 5 c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5 Hướng …

Giải bài 2.18 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT Read More »

Giải bài 2.17 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT

Lớp 6A muốn thành lập một nhóm nhảy để khi biểu diễn có thể tách ra đều thành từng nhóm 3 người hoặc nhóm 5 người. Hỏi nhóm nhảy cần ít nhất bao nhiêu người? Hướng dẫn giải chi tiết Hướng dẫn giải Vì khi biểu diễn có thể tách ra đều thành từng nhóm …

Giải bài 2.17 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT Read More »

Giải bài 8 trang 32 SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1 – CTST

Lớp bạn Hoa cần chia 171 chiếc bút bi, 63 chiếc bút chỉ và 27 cục tẩy vào trong các túi quà mang tặng các bạn ở trung tâm trẻ mồ côi sao cho số bút bi, bút chì và cục tẩy ở mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất …

Giải bài 8 trang 32 SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1 – CTST Read More »

Giải bài 2.16 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 hay không. a) 2 020 + 2 021;                     b) 20255 – 20204 Hướng dẫn giải chi tiết Hướng dẫn giải +Dựa vào tính chất chia hết của 1 tổng, 1 …

Giải bài 2.16 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT Read More »

Giải bài 7 trang 32 SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1 – CTST

Mai có một tờ giấy màu hình chữ nhật kích thước 20 cm và 30 cm. Mai muốn cắt tờ giấy thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau để làm thủ công sao cho tờ giấy được cắt vừa hết, không còn thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông …

Giải bài 7 trang 32 SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1 – CTST Read More »

Giải bài 2.15 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 hay không. a) 2 020 + 2 022;       b) 20213 – 20203 Hướng dẫn giải chi tiết Hướng dẫn giải Dựa vào tính chất chia hết của 1 tổng, 1 hiệu (Nếu x, y cùng chia hết …

Giải bài 2.15 trang 34 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 1 – KNTT Read More »

Scroll to Top