Bản quyền

Giải bài tập xin đưa ra qui định bản quyền theo các điều khoản sau:

  1. Bản quyền mọi bài viết, cấu trúc blog được đăng tải trên giaibt.com đều thuộc về giaibt.com.
  2. Các bài viết về giải bài tâp sưu tầm, giaibt.com chỉ đăng lên để mọi người học tập với tiêu chí không vụ lợi.
  3. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên giaibt.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho khách hàng và bán tài liệu.
  4. Bạn được phép sử dụng lại các bài viết này.

Mọi khiếu nại về bản quyền, các bạn liên hệ tại đây hoặc liên hệ qua email, tôi sẽ giải quyết và trả lời trong 5 ngày.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hoặc email: admin@giaibt.com để được giải đáp. Xin cảm ơn!