Giải bài tập Địa lý 6

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải bài tập Địa lý 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (trang 6 sgk Địa Lí 6): – Quan sát hình 1, em hãy kể …

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái ĐấtRead More »

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ 4.8 (95.85%) 381 đánh giá Giải bài tập Địa lý 6 Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ (trang 9 sgk Địa Lí 6): – Quan sát bản đồ hình 5, cho biết: + Bản đồ này khác bản đồ …

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồRead More »

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí 4.8 (96.01%) 381 đánh giá Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí (trang 15 sgk Địa Lí 6): …

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa líRead More »

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ 3 (59.2%) 25 đánh giá Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ (trang 18 sgk Địa Lí 6): – Quan …

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồRead More »

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học …

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp họcRead More »

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả 2 (40%) 8 đánh giá Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả (trang 21 sgk Địa …

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảRead More »

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 1 (20%) 1 đánh giá Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (trang 25 sgk Địa Lí 6): – Quan sát hình 23, hãy cho biết: …

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt TrờiRead More »

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa 2 (40%) 2 đánh giá Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa (trang 28 sgk Địa Lí 6): – Dựa vào hình 24, cho biết vì sao đường …

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùaRead More »

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất (trang 31 sgk Địa Lí 6): – Dựa vào hình 26 và bảng 32, hãy trình bày đặc điểm cấu tạo bên trong …

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái ĐấtRead More »