Giải bài tập Hóa học lớp 10

Giải Hóa lớp 10 bài 1: Thành phần nguyên tử

Giải Hóa lớp 10 bài 1: Thành phần nguyên tử 4 (79.05%) 21 đánh giá Giải Hóa lớp 10 bài 1: Thành phần nguyên tử Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là: A. Electron và proton. B. Proton và nơtron. C. Nơtron và electon. D. Electron, …

Giải Hóa lớp 10 bài 1: Thành phần nguyên tửRead More »

Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị Bài 1: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: A. Số khối. B. Số notron. C. …

Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vịRead More »

Giải Hóa lớp 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Giải Hóa lớp 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Giải Hóa lớp 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Bài 1: Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1 trang 8: a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 notron, 7 electron) (Đây là …

Giải Hóa lớp 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tửRead More »

Giải Hóa lớp 10 bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Giải Hóa lớp 10 bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Giải Hóa lớp 10 bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử Bài 1: Thế nào là nguyên tố s, p, d, f? Lời giải:Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào …

Giải Hóa lớp 10 bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tửRead More »

Giải Hóa lớp 10 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Giải Hóa lớp 10 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 1: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là: A. 3. B. 5. C. 6. D. 7. Chọn …

Giải Hóa lớp 10 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcRead More »

Giải Hóa lớp 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Giải Hóa lớp 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học Bài 1: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có …

Giải Hóa lớp 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcRead More »

Giải Hóa lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Giải Hóa lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Giải Hóa lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn Bài 1: Trong một chu kì, bán kính nguyên …

Giải Hóa lớp 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoànRead More »

Giải Hóa lớp 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Giải Hóa lớp 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Giải Hóa lớp 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Bài 1: Số hiệu nguyên tử z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, …

Giải Hóa lớp 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcRead More »