Giải bài tập Hóa học lớp 9

Giải Hóa lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Giải Hóa lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Hóa lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit Bài 1: Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có …

Giải Hóa lớp 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxitRead More »

Giải Hóa lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit

Giải Hóa lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit Giải Hóa lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axit Bài 1: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế magie sunfat. Lời giải: Phương trình hóa học: …

Giải Hóa lớp 9 bài 3: Tính chất hóa học của axitRead More »

Giải Hóa lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit Giải Hóa lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit Bài 1: Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với: a) Nước b) …

Giải Hóa lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axitRead More »

Giải Hóa lớp 9 bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit 2 (40%) 8 đánh giá Giải Hóa lớp 9 bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit Bài 1: (trang 152 SGK Hóa 8) 1. Tính chất hóa học của oxit. a) Thí nghiệm 1: …

Giải Hóa lớp 9 bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axitRead More »

Giải Hóa lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Giải Hóa lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ Giải Hóa lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơ Bài 1: Có phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của vài ba chất kiềm. Có phải tất cả các bazơ đều …

Giải Hóa lớp 9 bài 7: Tính chất hóa học của bazơRead More »

Giải Hóa lớp 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng

Giải Hóa lớp 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng 4.4 (88%) 25 đánh giá Giải Hóa lớp 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng Bài 1: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ …

Giải Hóa lớp 9 bài 8: Một số bazơ quan trọngRead More »

Giải Hóa lớp 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối

Giải Hóa lớp 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối Giải Hóa lớp 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối Bài 1: Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra: a) Chất khí. b) Chất kết tủa. Viết các phương …

Giải Hóa lớp 9 bài 9: Tính chất hóa học của muốiRead More »

Giải Hóa lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọng

Giải Hóa lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọng Giải Hóa lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọng Bài 1: Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên: a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó? b) Không độc nhưng cũng …

Giải Hóa lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọngRead More »