Giải bài tập Lịch sử 6

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử (trang 3 sgk Lịch Sử 6): – Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn lịch sửRead More »

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử 4.8 (96.01%) 381 đánh giá Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử (trang 6 sgk Lịch Sử 6): – Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sửRead More »

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy 2.3 (45%) 4 đánh giá Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy (trang 9 sgk Lịch Sử 6): – Trả lời: Bài 1: Bầy người nguyên thủy sống như thế nào? Lời giải: – Người tối …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủyRead More »

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông 1.5 (30%) 2 đánh giá Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông (trang 11 sgk Lịch Sử 6): – Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương ĐôngRead More »

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây 1 (20%) 1 đánh giá Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây Bài 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương TâyRead More »

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại 5 (100%) 1 đánh giá Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại Bài 1: Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia phương Đông cổ đại. Lời giải: – Tạo ra …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 6: Văn hóa cổ đạiRead More »

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta 2.5 (50.27%) 37 đánh giá Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta (trang 23 sgk Lịch Sử 6): – Người tối cổ là những người như thế nào? Trả lời: …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước taRead More »

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta (trang 28 sgk Lịch Sử 6): – Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước taRead More »

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế 4.4 (87.74%) 31 đánh giá Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế (trang 31 sgk Lịch Sử 6): – Em có nhận xét gì về trình độ sản …

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tếRead More »