Giải bài tập Sinh học lớp 10

Giải Sinh lớp 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Giải Sinh lớp 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống Giải Sinh lớp 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống Bài 1: Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản? Lời giải: Thế giới sống được tổ chức …

Giải Sinh lớp 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sốngRead More »

Giải Sinh lớp 10 Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Giải Sinh lớp 10 Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước Giải Sinh lớp 10 Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước Bài 1: Các nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? Cho một vài ví dụ về nguyên tố vi lượng ở người …

Giải Sinh lớp 10 Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nướcRead More »

Giải Sinh lớp 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Giải Sinh lớp 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit Giải Sinh lớp 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit Bài 1: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại: a) Đường đơn b) Đường đội c) Tinh bột d) Cacbohiđrat e) Đường đa. Lời giải: Đáp án D Bài 2: …

Giải Sinh lớp 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipitRead More »

Giải Sinh lớp 10 Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 10 Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo) 3 (60%) 1 đánh giá Giải Sinh lớp 10 Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo) Bài 1: Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp. Lời giải: – Cấu trúc của lục lạp: lục lạp là bào quan chỉ …

Giải Sinh lớp 10 Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)Read More »

Giải Sinh lớp 10 Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 10 Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo) Giải Sinh lớp 10 Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo) Bài 1: Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào. Lời giải: – Cấu trúc khung xương tế bào: khung xương tế bào được tạo thành từ các …

Giải Sinh lớp 10 Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)Read More »