Giải bài tập Sinh học lớp 6

Giải Sinh lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Giải Sinh lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống Bài 1: Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau Lời giải: Bài 2:(trang 6 sgk Sinh học 6) Lời giải: …

Giải Sinh lớp 6 Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sốngRead More »

Giải sinh lớp 6 Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Giải sinh lớp 6 Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật 4.8 (95.21%) 384 đánh giá Giải sinh lớp 6 Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật Bài 1:(trang 12 sgk Sinh học 6): Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất? Lời giải: Thực vật sống ở trên núi, ở …

Giải sinh lớp 6 Bài 3: Đặc điểm chung của thực vậtRead More »

Giải Sinh lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa

Giải Sinh lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa Bài 1:(trang 15 sgk Sinh học 6): Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có …

Giải Sinh lớp 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoaRead More »

Giải Sinh lớp 6 Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Giải Sinh lớp 6 Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh lớp 6 Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng Bài 1:(trang 19 sgk Sinh học 6): Chỉ trên kính ( hoặc tranh vẽ) các bộ phận của kính hiển …

Giải Sinh lớp 6 Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụngRead More »

Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào Bài 1:(trang 28 sgk Sinh học 6): Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân …

Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bàoRead More »

Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ Bài 1:(trang 31 sgk Sinh học 6): Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau STT Tên …

Giải Sinh lớp 6 Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễRead More »

Giải Sinh lớp 6 Bài 10: Cấu tạp miền hút của rễ

Giải Sinh lớp 6 Bài 10: Cấu tạp miền hút của rễ 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh lớp 6 Bài 10: Cấu tạp miền hút của rễ Bài 1:(trang 33 sgk Sinh học 6): Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng. Lời giải: Vỏ gồm: biểu bì, thịt …

Giải Sinh lớp 6 Bài 10: Cấu tạp miền hút của rễRead More »