Giải bài tập Sinh học lớp 7

Giải Sinh lớp 7 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú

Giải Sinh lớp 7 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh lớp 7 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú Bài 1: Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em? Chúng có đa dạng, phong phú không? Lời …

Giải Sinh lớp 7 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phúRead More »

Giải Sinh lớp 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Giải Sinh lớp 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh lớp 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật Bài 1: Các đặc điểm chung của động vật ? Lời giải: …

Giải Sinh lớp 7 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vậtRead More »

Giải Sinh lớp 7 Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Giải Sinh lớp 7 Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh Giải Sinh lớp 7 Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh Bài 1: Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi. Lời giải: Tự dưỡng, dị dưỡng, có …

Giải Sinh lớp 7 Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinhRead More »

Giải Sinh lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Giải Sinh lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Sinh lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày Bài 1: Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ? Lời giải: Trùng biến hình sống …

Giải Sinh lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giàyRead More »

Giải Sinh lớp 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Giải Sinh lớp 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét Giải Sinh lớp 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét Bài 1: Dinh dưỡng ờ trũng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào ? Lời giải: Trùng kiết lị và trùng sốt …

Giải Sinh lớp 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rétRead More »

Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh 3 (60%) 7 đánh giá Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh Bài 1: Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa …

Giải Sinh lớp 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinhRead More »

Giải Sinh lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Giải Sinh lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang 3.3 (65%) 4 đánh giá Giải Sinh lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang Bài 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào? Lời giải: Sứa di chuyên bằng dù, khi dù phồng lên, nước biền được …

Giải Sinh lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoangRead More »

Giải Sinh lớp 7 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Giải Sinh lớp 7 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang Giải Sinh lớp 7 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang Bài 1: Cấu tạo của Ruột khoang sống bám và Ruột khoang bơi lội tự do có đặc điếm gì chung? Lời giải: …

Giải Sinh lớp 7 Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangRead More »