Giải bài tập Sinh học lớp 9

Giải Sinh lớp 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) Giải Sinh lớp 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo) Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 9) : Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mạng tính trạng trội thì cần phải làm thế nào? Lời …

Giải Sinh lớp 9 Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)Read More »

Giải Sinh lớp 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Giải Sinh lớp 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Bài 1 (trang 19 sgk Sinh học 9) : Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Lời giải: Menđen đã giải thích kết …

Giải Sinh lớp 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)Read More »