Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 1: Life stories

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 1: Life stories Unit 1 lớp 12: Getting started 1. Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read. (Hung và Quang đang nói chuyện về người nổi tiếng. Nghe và đọc) Hưng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 1: Life storiesRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 2: Urbanisation

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 2: Urbanisation Unit 2 lớp 12: Getting started 1. Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read. (Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài trình bày của họ về đô thị hóa. Nghe và đọc.) …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 2: UrbanisationRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 3: The green movement

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 3: The green movement Unit 3 lớp 12: Getting started 1 Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Kevin: Này, tại sao hai bạn đều mặc áo phông màu xanh lá cây? Mai: Chúng không phải mát lắm ư? Chúng tôi đang phát động …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 3: The green movementRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 1 (Unit 1-2-3)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 1 (Unit 1-2-3) Review 1: Language 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành câu.) 1. preservation 2. distinguished 3. respectable/respected 4. urbanisation 5. disposal …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 1 (Unit 1-2-3)Read More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4: The mass media

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4: The mass media Unit 4 lớp 12: Getting started 1. Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read. (Nam và Lan đang nói về việc sử dụng các thiết bị di động và Internet. Nghe và …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4: The mass mediaRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5: Cultural identity

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5: Cultural identity 4.8 (96%) 380 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5: Cultural identity Unit 5 lớp 12: Getting started 1 Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Ông Brown: Xin chào mọi người. Hy vọng bạn đang nghiên cứu …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5: Cultural identityRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 2 (Unit 4-5)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 2 (Unit 4-5) Review 2: Language 1. Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.) 1. blog 2. social networking 3. …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 2 (Unit 4-5)Read More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6: Endangered species

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6: Endangered species Unit 6 lớp 12: Getting started 1. Mr Willis is talking to his two children about a new wildlife park. Listen and read. (Ông Willis đang nói chuyện với hai đứa con của mình về một công viên động vật hoang dã mới. …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6: Endangered speciesRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7: Artificial intelligence

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7: Artificial intelligence Unit 7 lớp 12: Getting started 1. Nam and Mai are talking about a film. Listen and read. (Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. Trên truyền hình …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7: Artificial intelligenceRead More »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8: The world of work

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8: The world of work 4.8 (96%) 380 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8: The world of work Unit 8 lớp 12: Getting started 1. Mai and Nam are talking about their preparations for the world of work. Listen and read. (Mai …

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8: The world of workRead More »