Giải bài tập Toán học lớp 3

Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Bài 1 (trang 3 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu) : Lời giải: Bài 2 (trang 3 SGK Toán 3): …

Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ sốRead More »

Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) Bài 1 (trang 7 SGK Toán 3): Tính: Lời giải: Bài 2 (trang 7 SGK Toán 3): Tính: Lời giải: Bài 3 (trang …

Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)Read More »

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) Bài 1 (trang 5 SGK Toán 3): Tính: Lời giải: Bài 2 (trang 5 SGK Toán 3): Tính: Lời giải: Bài 3 (trang …

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)Read More »

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) Bài 1 (trang 4 SGK Toán 3): Tính nhẩm: a) 400 + 300 = 700 – 300 = 700 – 400 = b) 500 + …

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)Read More »