Giải bài tập Vật lý lớp 10

Giải Lý lớp 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều

Giải Lý lớp 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải Lý lớp 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều Bài 1 (trang 15 SGK Vật Lý 10) : Chuyển động thẳng đều là gì? Lời giải: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng …

Giải Lý lớp 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đềuRead More »

Giải Lý lớp 10 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Giải Lý lớp 10 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều Giải Lý lớp 10 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều Bài 1 (trang 22 SGK Vật Lý 10) : Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết yêu …

Giải Lý lớp 10 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đềuRead More »

Giải Lý lớp 10 Bài 5: Chuyển động tròn đều

Giải Lý lớp 10 Bài 5: Chuyển động tròn đều Giải Lý lớp 10 Bài 5: Chuyển động tròn đều Bài 1 (trang 34 SGK Vật Lý 10): Chuyển động tròn đều là gì? Lời giải: Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi …

Giải Lý lớp 10 Bài 5: Chuyển động tròn đềuRead More »

Giải Lý lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Giải Lý lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc Giải Lý lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc Bài 1 (trang 37 SGK Vật Lý 10) : Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của …

Giải Lý lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốcRead More »

Giải Lý lớp 10 Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Giải Lý lớp 10 Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí Giải Lý lớp 10 Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001s để đo n lần thời gian rơi tự do của …

Giải Lý lớp 10 Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật líRead More »

Giải Lý lớp 10 Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Giải Lý lớp 10 Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do 5 (100%) 2 đánh giá Giải Lý lớp 10 Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do 1. Trả lời câu hỏi: Sự …

Giải Lý lớp 10 Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự doRead More »

Giải Lý lớp 10 Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Giải Lý lớp 10 Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm Giải Lý lớp 10 Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu định nghĩa của lực …

Giải Lý lớp 10 Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểmRead More »