Giải bài tập Vật lý lớp 7

Giải Lý lớp 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng

Giải Lý lớp 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng Giải Lý lớp 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng Bài C1 (trang 4 sgk Vật Lý 7): Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì …

Giải Lý lớp 7 Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sángRead More »

Giải Lý lớp 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Giải Lý lớp 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng 4 (80%) 14 đánh giá Giải Lý lớp 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng Bài C1 (trang 9 sgk Vật Lý 7): Hãy chỉ ra trên màn chắn vùng sáng, vùng tối. Giải thích …

Giải Lý lớp 7 Bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sángRead More »

Giải Lý lớp 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Giải Lý lớp 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Giải Lý lớp 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Bài C1 (trang 15 sgk Vật Lý 7): Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra dự đoán. Lời giải: Kết …

Giải Lý lớp 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngRead More »

Giải Lý lớp 7 Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Giải Lý lớp 7 Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 4.8 (96.76%) 74 đánh giá Giải Lý lớp 7 Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Bài C1 (trang 18 SGK Vật Lý 7): Cho một …

Giải Lý lớp 7 Bài 6: Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngRead More »