Giải bài tập Vật lý lớp 9

Giải Lý lớp 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Giải Lý lớp 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn Giải Lý lớp 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn Bài C1 (trang 4 SGK Vật Lý 9): Từ …

Giải Lý lớp 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫnRead More »

Giải lý lớp 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm

Giải lý lớp 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm Giải lý lớp 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm Bài C1 (trang 7 SGK Vật Lý 9): Tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và …

Giải lý lớp 9 Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật ÔmRead More »

Giải lý lớp 9 Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Giải lý lớp 9 Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế 4.8 (96%) 380 đánh giá Giải lý lớp 9 Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế bài này đang trong quá trình …

Giải lý lớp 9 Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kếRead More »

Giải lý lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Giải lý lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Giải lý lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Bài C1 (trang 19 SGK Vật Lý 9): Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cho rằng …

Giải lý lớp 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫnRead More »

Giải lý lớp 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Giải lý lớp 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Giải lý lớp 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Bài C1 (trang 22 SGK Vật Lý 9): Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ …

Giải lý lớp 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫnRead More »

Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Bài C1 (trang 25 SGK Vật Lý 9): Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật …

Giải lý lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫnRead More »

Giải lý lớp 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

Giải lý lớp 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật 5 (100%) 1 đánh giá Giải lý lớp 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật Bài C2 (trang 29 SGK Vật Lý 9): Bộ phận chính của các biến trở trên các hình 10.1a,b gồm …

Giải lý lớp 9 Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuậtRead More »