Soạn văn lớp 10

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh III. Luyện tập    Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:    Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn học. 1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để …

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn văn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh I. Kết cấu của văn bản thuyết minh Câu 1: a. Xác định đối tượng, mục đích thuyết mình của từng văn bản: * Văn …

Soạn văn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Khe chim kêu (Điểu minh giản – Vương Duy)

Soạn văn bài: Khe chim kêu (Điểu minh giản – Vương Duy) Soạn văn bài: Khe chim kêu (Điểu minh giản – Vương Duy) Câu 1:    Cây quế cành lá sum sê nhưng hoa thì rất nhỏ. Thế mà nhà thơ lại cảm nhận được cả “hoa quế rụng”. Chi tiết ấy cho thấy không …

Soạn văn bài: Khe chim kêu (Điểu minh giản – Vương Duy)Read More »

Soạn văn bài: Nỗi oan của người phòng khuê

Soạn văn bài: Nỗi oan của người phòng khuê Soạn văn bài: Nỗi oan của người phòng khuê Câu 1:    Bài thơ Khuê oán có cấu tứ độc đáo. Vương Xương Linh cấu tứ theo mạch cảm nghĩ của người khuê phụ. Tâm trạng ấy từ “bất tri sầu” (vô tư) sang “hối” (hối tiếc …

Soạn văn bài: Nỗi oan của người phòng khuêRead More »

Soạn văn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch)

Soạn văn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch) Soạn văn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch) I. …

Soạn văn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng – Lí Bạch)Read More »