Soạn văn lớp 11

Soạn văn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn văn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Soạn văn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Chủ đề 1: Phỏng vấn về việc giảng dạy và học tập môn Ngữ văn THPT Gợi ý 1 1. Ngữ văn đóng vai trò gì trong cuộc sống? Từ đó …

Soạn văn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấnRead More »

Soạn văn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)

Soạn văn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia) Soạn văn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia) I. Tóm tắt    Rô-mê-ô và Giu-li-et là vở bi kịch nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của U.Sếch-xpia. ở thành Vêrôna nước ý có hai dòng họ phong kiến vốn có mối thù truyền …

Soạn văn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)Read More »

Soạn văn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Soạn văn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản 3 (60%) 1 vote Soạn văn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản I. Dùng kiểu câu bị động Câu 1: – Câu bị động: Hắn chưa được một người đàn bà nào yêu …

Soạn văn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bảnRead More »

Soạn văn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)

Soạn văn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng) Câu 1: Các mâu thuẫn được thể hiện trong đoạn trích – Mâu thuẫn thứ nhất: giữa phe nổi loạn và phe Lê Tương Dực. Phe nổi loạn gồm …

Soạn văn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)Read More »

Soạn văn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn văn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Soạn văn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn I. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Câu 1: Người ta phỏng vấn và trả lời phỏng vấn đề làm gì? – Khi cần tìm hiểu tình hình …

Soạn văn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấnRead More »

Soạn văn bài: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)

Soạn văn bài: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) Soạn văn bài: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) Câu 1: Bố cục 3 phần: – Đoạn 1 (từ đầu đến … “Nay sức, Lê Thăng”): giới thiệu lệnh của trên qua trát quan về làng. – Đoạn 2 (tiếp đó đến … “Vâng”): …

Soạn văn bài: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)Read More »

Soạn văn bài: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)

Soạn văn bài: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) Soạn văn bài: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh) Câu 1: Tóm tắt truyện    Câu chuyện đã kể về cha con của Trần Văn Sửu một người cha nặng ân tình với con, ông đã lẻn về thăm con những rồi sợ liên lụy …

Soạn văn bài: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)Read More »