Soạn văn lớp 9

Soạn văn bài: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Soạn văn bài: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) 2 (40%) 1 vote Soạn văn bài: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) Đọc – hiểu văn bản Câu 1: Chia bài văn thành ba phần: Phần 1: Từ đầu đến “ấn em nó cúi xuống”: Tình bạn tuổi thơ trong trắng. Phần 2: …

Soạn văn bài: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)Read More »

Soạn văn bài: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

Soạn văn bài: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng) 4.5 (90%) 2 Soạn văn bài: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng) Đọc hiểu văn bản Câu 1: a. Kể tóm tắt đoạn trích: Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến. Mãi đến khi con gái lên tám tuổi, ông mới có dịp về thăm nhà, …

Soạn văn bài: Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)Read More »

Soạn văn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn văn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự 4.3 (86.67%) 3 Soạn văn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự I. Kiến thức cơ bản a. Trong ba cầu đầu của đoạn trích có hai người …

Soạn văn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sựRead More »