Phân tích

Soạn văn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Soạn văn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh Soạn văn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh Câu 1: Đọc đoạn văn Cần Kiệm liêm chính trong Thơ văn Hồ Chí Minh. * Trong …

Soạn văn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánhRead More »

Soạn văn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Soạn văn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích Soạn văn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích Câu 1: Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Hãy phân tích hai căn …

Soạn văn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tíchRead More »

Soạn văn bài: Thao tác lập luận phân tích

Soạn văn bài: Thao tác lập luận phân tích Soạn văn bài: Thao tác lập luận phân tích I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích Câu 1: Nội dung ý kiến đánh giá của tác giả (luận điểm): Sở Khanh là kẻ bẩn thỉu, bần tiện, là đại diện cao …

Soạn văn bài: Thao tác lập luận phân tíchRead More »

Soạn văn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn văn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận Soạn văn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận I. Phân tích đề Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi: Đề 1: Từ ý kiến dưới đây, em hãy suy nghĩ về việc “chuẩn bị …

Soạn văn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luậnRead More »

Soạn văn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp

Soạn văn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp 4 (80%) 5 Soạn văn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợp Câu 1: – Trong đoạn văn (a), người viết sử dụng phép lập luận phân tích để làm rõ cái hay của bài thơ Thu điếu. Câu đầu tiên nêu ra một …

Soạn văn bài: Luyện tập phân tích và tổng hợpRead More »

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Giải Toán lớp 8 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Bài 51 (trang 24 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích các đa thức sau …

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápRead More »

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Giải Toán lớp 8 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Bài 47 (trang 22 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích các đa thức sau thành nhân …

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửRead More »

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Bài 43 (trang 20 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích các đa thức sau …

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcRead More »

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Giải Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Bài 39 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích các đa thức sau …

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungRead More »