Thuyết minh

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh III. Luyện tập    Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:    Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn học. 1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để …

Soạn văn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn văn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh 5 (100%) 1 vote Soạn văn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh I. Kết cấu của văn bản thuyết minh Câu 1: a. Xác định đối tượng, mục đích thuyết mình của từng văn bản: * Văn …

Soạn văn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học Đề 1: Thuyết minh về một tác phẩm văn học. 1. Mở bài Giới thiệu khái quát về tác phẩm đó (tác giả, thời gian, hoàn cảnh …

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn họcRead More »

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh Tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm hiểu và ghi nhớ những nội dung cơ bản của bài văn, nhằm giới thiệu với người khác về …

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Soạn văn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh Soạn văn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh I. Đoạn văn thuyết minh 1. a. Đoạn văn là một phần của văn bản, được tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng. Đoạn văn có tính trọn vẹn …

Soạn văn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh Đề 1: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh của đất nước, quê hương. 1. Mở bài: Giới thiệu – Nằm trong núi đá vôi, rừng nhiệt đới, … – Hệ …

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Soạn văn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh Soạn văn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh I. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh 1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh SGK …

Soạn văn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà) Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà) Đề 1: Viết một bài văn thuyết minh về vai trò của cây cối (hoặc của rừng, của các loài động vật hoang …

Soạn văn bài: Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)Read More »

Soạn văn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Soạn văn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh 3 (60%) 1 vote Soạn văn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh Tham khảo đề 1: Thuyết minh về cây lúa nước Việt Nam Hướng dẫn lập dàn ý: – Mở bài: giới thiệu chung …

Soạn văn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn văn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh 2.3 (46.67%) 3 Soạn văn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh I. Hướng dẫn chuẩn bị Cho đề bài sau: Con trâu ở làng quê Việt Nam Lập dàn bài thuyết …

Soạn văn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minhRead More »