Tóm tắt

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Câu 1: – Những nội dung mà bạn học sinh dự định tóm tắt văn bản Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay của Huy Cận chưa đầy đủ, …

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luậnRead More »

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận I. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận Phần này đã được trình bày đầy đủ trong SGK Ngữ văn 11. II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận Đọc văn bản …

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản nghị luậnRead More »

Soạn văn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Soạn văn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt Soạn văn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt Chi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú, tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố). Anh (chị) hãy viết tóm tắt …

Soạn văn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắtRead More »

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản tự sự (Dựa theo nhân vật chính)

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản tự sự (Dựa theo nhân vật chính) Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản tự sự (Dựa theo nhân vật chính) II. Cách tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính 1. Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thuỷ theo nhân vật …

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản tự sự (Dựa theo nhân vật chính)Read More »

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh Tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm hiểu và ghi nhớ những nội dung cơ bản của bài văn, nhằm giới thiệu với người khác về …

Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minhRead More »

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự 2.7 (53.33%) 3 Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự I. Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự Tóm tắt tác phẩm tự sự là thao tác cần thiết để giúp người đọc và người nghe …

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sựRead More »

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 2 (40%) 4 Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự Câu 1: Với chủ đề: số phận bi thương của lão Hạc – người nông dân trong xã hội cũ, 9 sự việc trên đã đủ để viết một văn …

Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sựRead More »